Nastavení WiFi pro Sony Vaio

Laptop

Aktivujte Wi-Fi pomocí přepínače bezdrátové sítě LAN

Než se můžete připojit k bezdrátové síti nebo změnit nastavení Wi-Fi, musíte nejprve povolit funkci Wi-Fi počítače pomocí přepínače bezdrátové sítě LAN. Tento přepínač se nachází přímo pod obrazovkou notebooku a je označen jako "Bezdrátový". Jakmile jste našli přepínač, posuňte jej do polohy "ON".

Aktivujte Wi-Fi s Vaio Smart Network

Po zapnutí Wi-Fi pomocí přepínače bezdrátové sítě LAN ji musíte povolit pomocí softwaru pro připojení počítače "Vaio Smart Network". Pro přístup k tomuto programu klikněte na tlačítko "Start" na hlavním panelu počítače a vyberte možnost "Všechny programy". Zvolte možnost "VAIO Smart Network" pro otevření programu. Případně můžete kliknutím na ikonu inteligentní mřížky VAIO na hlavním panelu počítače spustit program. Tato ikona má tvar zeleného tlačítka se dvěma bílými šipkami. Jakmile do aplikace přejdete do polohy "ON", klikněte na přepínač vpravo od záhlaví "Wi-Fi".

Připojení systému Windows k síti

Pokud je zapnuto Wi-Fi, musíte se k bezdrátové síti připojit pomocí funkce "Připojit k síti", která je součástí operačního systému Windows. Klepnutím na ikonu sítě na hlavním panelu počítače zobrazíte seznam dostupných bezdrátových sítí. Tato ikona má tvar počítače a ethernetového kabelu, pokud nejste připojeni k síti. Pokud jste připojeni k síti, je to ve formě signálních pruhů. Vyberte požadovanou bezdrátovou síť v zobrazené nabídce a potom možnost "Připojit". Pokud je to nutné, zadejte síťové heslo a připojte se.

Otevřete síť sdílení

Pokud se bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, nezobrazí v okně "Připojit k síti", musíte se k síti připojit ručně. Klikněte na ikonu sítě na hlavním panelu a vyberte možnost "Otevřít síť sdílených aplikací". Klikněte na možnost Spravovat bezdrátové sítě a poté na možnost Přidat. Klikněte na možnost "Ručně vytvořit síťový profil" a napište informace o síti na poskytnutých místech. Zaškrtněte políčko vedle možnosti "Spustit toto připojení automaticky" a pro připojení k síti zvolte tlačítko "Další".