Alternativy k zaplacení zákona DirecTV

DirecTV je jednou z hlavních služeb satelitní televize.

Mail

Váš výpis můžete obdržet poštou a napsat šek, abyste platbu zaslali poštou. Výkaz obsahuje předtištěnou platební obálku, kterou musíte použít k odeslání platby. Nemáte-li obálku vytištěnou, můžete platby odeslat na tyto adresy v závislosti na vašem poštovním směrovacím čísle.

Pokud poštovní směrovací číslo začíná číslem 0, 1 nebo 2, odešlete platbu na adresu: DIRECTV PO Box 11732 Newark, NJ 07101-4732

Pokud poštovní směrovací číslo začíná číslem 3, odešlete platbu na adresu: DIRECTV PO Box 538605 Atlanta, GA 30353-8605

Pokud váš PSČ začíná číslem 4, odešlete platbu na adresu: DIRECTV PO Box 6414 Carol Stream, IL 60197-6414

Pokud váš PSČ začíná číslem 5, 7 nebo 8, odešlete platbu na adresu: DIRECTV PO Box 78626 Phoenix, AZ 85062-8626

Pokud poštovní směrovací číslo začíná číslem 6, odešlete platbu na adresu: DIRECTV PO Box 9001069 Louisville, KY 40290-1069

Pokud poštovní směrovací číslo začíná číslem 9, odešlete platbu na adresu: DIRECTV PO Box 54000 Los Angeles, CA 90054-1000

Online platba

Můžete se také přihlásit ke svému účtu a zaplatit účet online. Správa účtu online pomůže snížit ztrátu papíru. Také na webu DirecTV jsou k dispozici další odkazy, které poskytují informace o nejnovějších zařízeních, speciálních nabídkách a programování kanálů.

Osobní platba

Existuje několik stránek, kde si můžete zaplatit svůj účet DirecTV osobně. Můžete se přiblížit a platit v hotovosti u kteréhokoli z téměř 29 000 bodů agentury MoneyGram za rok 2009. Ujistěte se, že máte číslo účtu DirecTV. Musíte specifikovat, že DirecTV je společnost, na kterou chcete platit. Kód města k použití je 1602. MoneyGram účtuje správní poplatek za tyto platby. Další možností, kterou máte, je služba Western Union. Kód města při používání tohoto platebního prostředku je "DIRECTVUT". Tato společnost zasílá platby přímo společnosti DirecTV a účtuje také správní poplatek.

Telefonní platba

Obraťte se na zákaznickou službu telefonicky a zašlete číslo účtu, abyste provedli platbu. Obraťte se na zástupce zákaznického servisu, pokud existuje správní poplatek za provedení platby prostřednictvím telefonu.

Automatické platby

DirecTV přijímá většinu hlavních kreditních karet. Pokud potřebujete provést jednu platbu, můžete použít svou platební kartu, nebo můžete nastavit funkci automatického debetu pro opakované platby.