Pomozte zřetězit pole v aplikaci Access

Symbol

Proč je třeba zřetězení

V relační databázi aplikace Microsoft Access ideálně by každé pole tabulky mělo mít jeden prvek informace o předmětu tabulky. To umožňuje uživateli vyhledávat a třídit podle určitého pole. Umožňuje také vývojáři najít prázdná pole, například pokud osoba nezadá poštovní směrovací číslo, což snižuje chyby a usnadňuje aktualizaci informací. Zřetězení spojuje tato pole.

Informace, které mohou a měly být spojeny

Každá dvojice informačních jednotek může být propojena prostřednictvím zřetězení. Nejběžnější příklady zahrnují jména a adresy. Například namísto ukládání plného jména do pole by mělo být rozděleno do samostatných polí hlavního jména, prostředního jména, příjmení a přezdívky a mělo by být v případě potřeby spojeno dotazem. Dalším běžným příkladem je kombinace několika prvků adresy, ulice, města, státu a PSČ, aby se dostala úplná adresa.

Terminologie zřetězení

Přístup vyžaduje krátkou, ale specifickou terminologii tak, aby zřetězení fungovalo správně. Nezbytným hlavním symbolem jsou znaky a &. Toto je odkaz, který spojuje dvě pole dohromady. Veškeré další informace, které by neměly být zahrnuty do řetězce, často mezery a čárky, by měly být obklopeny dvojitými uvozovkami, "". Pomocí těchto symbolů může být vytvořen řetězec obsahující prakticky libovolné informace.

Použijte dotaz k zřetězení polí

Chcete-li vytvořit úplný řetězec adresy v dotazu, měl by uživatel zapsat do řádku "Pole" prázdného sloupce v jeho dotazu v návrhovém zobrazení: "[street] &"; "& [město] &"; "& [stav] &"; a "& [codebook] Zjistěte, že skutečná jména by měla odpovídat polím v tabulce. Přístup bude přiřazovat jméno každému novému poli, ale uživatel ho může změnit. Vykonáním dotazu získáte tento výsledek: ulice, město, stát a kód pohlednice