Pomozte programovat Vizio TV

Před programováním

Ujistěte se, že jste připojili výstupní kabel koaxiálního kabelu bezdrátové antény ke vstupu na zadní straně televizoru Vizio. Chcete-li připojit kabelovou skříňku nebo satelitní přijímač, použijte kabel multimediálního rozhraní s vysokým rozlišením ze služby s vysokým rozlišením. V opačném případě použijte kabely kompozitního videa nebo součásti, které jsou součástí dekodéru. Před naprogramováním budete muset také vložit baterie do dálkového ovladače, abyste aktivovali zařízení. Většina televizorů Vizio obsahuje bezdrátový internetový adaptér pro připojení k internetu. Pokud v domácnosti nemáte bezdrátový internet, spusťte kabel Ethernet z volného portu směrovače a připojte jej k portu LAN na zadní straně televizoru Vizio.

Konfigurace obrazovky

Při prvním zapnutí Vizio TV se zařízení automaticky spustí v konfigurační nabídce na obrazovce a provede vás procesem instalace a programování. Všechny nabídky můžete procházet stisknutím šipek nahoru a dolů na dálkovém ovladači. Pro výběr položky nabídky na obrazovce stiskněte tlačítko "Enter" ve středu dálkového ovladače. K menu se můžete kdykoli vrátit stisknutím tlačítka "Menu" na dálkovém ovladači.

Připojte se k Internetu

Chcete-li program Vizio TV připojit k internetu, vyberte možnost "Nastavení HDTV", poté "Nabídka sítě" a "Síťové připojení". Vizio automaticky rozpozná připojení k síti Ethernet a připojí se k Internetu. V případě bezdrátového připojení vyberte ze seznamu bezdrátových přístupových bodů název domácí sítě. Po zobrazení výzvy zadejte heslo zabezpečení pomocí znaků na dálkovém ovladači. Toto je heslo, které bylo přiřazeno při konfiguraci domácí sítě. Poté se tým televize Vizio připojí k Internetu.

Naplánujte televizní kanály

Pro kabelové připojení a satelitní kodér můžete k televizním kanálům přistupovat stisknutím tlačítka "Vstup" na dálkovém ovladači Vizio. Pokračujte stisknutím tlačítka "Vstup" pro procházení každým externím zdrojem, dokud se na obrazovce televizoru nezobrazí výstup satelitního přijímače nebo dekodéru. Změňte kanál pomocí kabelu satelitu nebo dálkového ovládání obvyklým způsobem. Pro přístup k kanálům bezdrátově z připojené televizní antény vstupte do režimu "TV" tlačítkem "Vstup". V nabídce na obrazovce vyberte položku "Tuner" a zvýrazněte položku "Antenna" v části "Režim ladění". Zvolte a zvýrazněte položku "Automatické programování kanálů". Vizio prohledá všechny dostupné frekvence a přidá nalezené kanály do elektronického programového průvodce. Chcete-li zobrazit kanály, můžete k nim přistupovat z funkce elektronického programového průvodce dálkového ovladače.