Výhody použití aplikace Microsoft Access

Výhody použití aplikace Microsoft Access.

Komponenty

Objekty v databázích aplikace Access jsou tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly.

Funkčnost

Tabulky slouží k ukládání dat. Dotazy mohou extrahovat data z tabulek a provádět výpočty s těmito informacemi. Formuláře slouží k zadávání údajů do tabulek. Zprávy umožňují zobrazování informací ve formátu připraveném k tisku. Výkazy lze také exportovat do jiných programů sady Microsoft Office, například Excel nebo Word. Makra umožňují automatizaci databázových úloh. Moduly jsou oblastí pokročilého programovacího jazyka v databázi.

Charakteristiky

Aplikace Microsoft Access používá stejná univerzální příkazy Microsoft Office, například "CTRL + G" uložte a pravým tlačítkem myši zobrazte nabídky voleb. Databáze vytvořené pomocí aplikace Microsoft Access mohou být použity ve více uživatelských prostředích: více než jedna osoba může přistupovat k databázi a používat ji současně. Vytvoření databáze aplikace Access nevyžaduje znalost v programovacích jazycích, jako je například Visual Basic nebo SQL. Můžete vytvořit vztahy mezi tabulkami. To umožňuje okamžitě aktualizovat, přidávat nebo mazat informace prostřednictvím databáze. Průvodce databází poskytuje podrobné pokyny pro vytváření databázových objektů a vztahů.

Výhody

Vzhledem k tomu, že aplikace Access je snadno použitelná a obsahuje funkce používané v jiných aplikacích sady Microsoft Office, učební křivka není příliš výrazná. Účastníci usnadňují vytváření provozní databáze za méně než hodinu.

Velké množství dat může být integrováno do databáze bez obětování výkonu. Informace, které jsou již k dispozici, lze jednoduše importovat do databáze; nebo, jak je uvedeno výše, data mohou být zadána přímo do databáze. Ve velkém kancelářském prostředí lze program Access naprogramovat tak, aby získal informace ze zdrojového softwaru společnosti.

Úvahy

Šablony přístupu jsou k dispozici na webu Microsoft Office. Tyto šablony lze přizpůsobit podle vašich potřeb.