Jak otevřít soubory BIN v systému Mac

Krok 1

Nainstalujte aplikaci Stuffit Expander do počítače Mac. Aplikaci můžete stáhnout z webu http://www.apple.com/downloads/macosx/system_disk_utilities/stuffitexpander.html. Toto je bezplatná aplikace nabízená společností Mac.

Krok 2

Poklepejte na soubor BIN, který chcete otevřít. Normálně se Stuffit Expander automaticky spustí a začne dekódovat soubor BIN.

Krok 3

Kliknutím na ikonu Stuffit Expander na ploše spustíte aplikaci, pokud krok 2 nefunguje. Počkejte několik sekund, dokud se neobjeví okno aplikace.

Krok 4

Klikněte na "Soubor" v okně Expander a v nabídce soubor zvolte možnost "Rozbalit".

Krok 5

Vyberte soubor, který chcete otevřít, z okna hledání, které se zobrazí po výběru možnosti "Rozbalit". Klikněte na "OK". Aplikace začne dekódovat soubor BIN. Umístí dekódovaný soubor do stejné složky jako původní soubor BIN.

Krok 6

Přetáhněte soubor BIN do okna Stuffit Expander jako alternativní možnost otevření souborů BIN. Vyhledejte soubor BIN v Průzkumníku Windows. Spusťte aplikaci. Přetáhněte soubor z Průzkumníka Windows do aplikace. Proces dekódování se spustí automaticky.