Jak otevřít soubory EPS pomocí aplikace Acrobat

Spusťte nabídku "Soubor".

Vyberte možnost "Vytvořit PDF" a "Ze souboru".

V okně vyberte soubor EPS a klikněte na tlačítko "Otevřít". Aplikace Acrobat Distiller automaticky spustí a převede soubor. EPS se otevře jako PDF.