Jak otevřít soubory jazyka EXE s jazykem Visual Basic

V několika krocích můžete napsat kód jazyka pro otevření externích aplikací.

Krok 1

Otevřete aplikaci Microsoft Visual Basic Express, bezplatnou verzi jazyka. Klikněte na "Nový projekt ..." a vyberte "Aplikace Windows Forms". Klikněte na "OK".

Poklepejte na "Tlačítko" (Tlačítka) na panelu "Panel nástrojů". Poklepáním na tlačítko "Button1" (tlačítko) otevřete modul "Form1.vb".

Krok 2

Zadejte v podprogramu "Button1_Click" následující novou proměnnou:

Dim obj jako nový proces

Krok 3

Zadejte následující příkaz k otevření aplikace Excel.exe:

obj.Start ("C: Program Files \ Microsoft Office \ Office12 \ Excel.exe", AppWinStyle.MaximizedFocus)

Rozložení můžete upravit a zadat svou vlastní trasu pro aplikaci, kterou chcete otevřít.

Krok 4

Spusťte nový program tlačítkem "F5".