Jak otevřít soubory RSD Rosetty Stone

Vložte instalační disk Rosetta Stone do příslušné jednotky počítače. Klepnutím na ikonu jednotky otevřete instalační disk. Stiskněte tlačítko "Nainstalovat" a vyberte "Spustit instalační program". Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace vyjměte disk z jednotky.

Vložte disk s informacemi o jazyku do jednotky počítače. Poklepáním na ikonu Rosetta Stone na ploše spusťte aplikaci. Tato ikona byla vytvořena během instalace v kroku 1.

Klikněte na jazyk, který použijete k otevření souboru .RSD z nabídky "Jazyk / Produkt" na levé straně okna. Potom vyberte jednotku, kterou použijete pro zobrazení lekcí z nabídky "Jednotka". Se správným jazykem a vybranou jednotkou klikněte na lekci přidruženou k souboru .RSD. Po klepnutí na název lekce se soubor otevře v okně aplikace Rosetta Stone.