Jak otevřít systém BIOS v systému Windows Vista

Jak otevřít systém BIOS v systému Windows Vista.

Krok 1

Restartujte počítač, pokud je zapnutý. Pokud není zapnuto, stisknutím tlačítka napájení spusťte systém.

Krok 2

Stiskněte klávesu F2 během spouštění, pokud máte počítač Dell. Pokud máte HP, stiskněte klávesu F10. U ostatních výrobců a obecně hledat zprávu, která se objeví během spouštění, která uvádí: "Stisknutím klávesy ** vstoupíte do systému BIOS nebo do konfigurace."

Krok 3

Počkejte, až systém zobrazí zprávu "Zadání konfigurace". Zobrazí se GUI BIOS (grafické uživatelské rozhraní, v angličtině).

Krok 4

Pomocí kláves se šipkami, tabulátory a zadáním proveďte všechny potřebné změny podle pořadí startu, možností zapalování nebo testů.

Krok 5

Po dokončení opuštění systému BIOS a restartování systému vyberte možnost Uložit a ukončit.