Jak otevřít informace ve formátu XBRL pomocí tabulky

Kroky, které je třeba následovat

Krok 1

Použijte software ke konverzi formátu XBRL. Například tabulky HTML, Altova StyleVision a Altova MapForce. Stáhněte soubor a uložte jej na plochu.

Krok 2

Dvakrát klikněte na soubor. Postupujte podle pokynů a nainstalujte jej správně. Uložte jej do nové složky na pevném disku. Restartujte počítač.

Krok 3

Klikněte na tlačítko "Start" a "Všechny programy". Najděte software pro konverzi formátu XBRL a otevřete jej.

Krok 4

V softwarovém rozhraní vyberte možnost "Procházet". Najděte soubor ve formátu XBRL v seznamu programů a souborů v počítači.

Krok 5

Vyberte rozšíření tabulky, ke kterému chcete soubor převést. Po jeho výběru klikněte na tlačítko "Převést".

Krok 6

Vyberte místo, kam chcete převedený soubor uložit. Klepnutím na tlačítko "X" ukončíte program.

Krok 7

Klikněte na tlačítko "Start" a "Všechny programy". Otevřete program tabulkového procesoru. Klikněte na "Otevřít" nebo "Stáhnout" v nabídce "Soubor". Vyberte soubor, který jste převedli pomocí programu tabulky.