Jak otevřít systém iMac BIOS

OpenFirmware funguje jako BIOS v iMacu.

Krok 1

Zapněte iMac stisknutím tlačítka napájení.

Krok 2

OpenFirmware otevřete současně stisknutím kláves "Command", "Option", "O" a "F".

Krok 3

Budete slyšet dva zvony. Počkejte na další příkaz.

Krok 4

V okamžiku se zobrazí "OK", příkazový řádek se změní na "0".

Krok 5

Zadejte libovolný příkaz v příkazu Open OpenFirmware po výzvě "0>".