Jak otevřít soubor CPGZ

Aplikace Apple File je výchozí dekompresní aplikace pro Mac.

Krok 1

Stiskněte a podržte klávesu "Ctrl" a klikněte na soubor CPGZ, který chcete otevřít.

Krok 2

Přesuňte kurzor myši nad volbu "Otevřít s" v kontextovém menu, které se zobrazí.

Krok 3

V menu "Otevřít s" vyberte možnost "Apple File Utility". Aplikace Apple File otevře soubor CPGZ.