Jak otevřít soubor aplikace Visio z aplikace AutoCAD

Převést diagramy kreslené ručně z aplikace Visio a exportovat je do formátu souboru AutoCAD DWG, pracovat na architektonických a inženýrských projektech.

Krok 1

Otevřete aplikaci Microsoft Visio. Vyberte volbu "Otevřít" v nabídce "Soubor" a vyhledejte a otevřete schéma, které chcete exportovat.

Krok 2

Zvolte možnost "Uložit jako" v nabídce "Soubor". V zobrazeném okně klikněte na možnost "Uložit jako typ". Prochází přepínač a změní typ souboru na "Výkres AutoCADu (* .dwg)". Do pole "Název souboru" zadejte název souboru. Stiskněte tlačítko "Uložit". Tímto způsobem bude mít soubor příponu DWG.

Krok 3

Otevřete aplikaci AutoCAD od společnosti Autodesk. Vyberte soubor s rozšířením DWG, který byl dříve vytvořen z aplikace Visio. Použijte kolečko myši k posunutí a přiblížení v souboru. Schéma z aplikace Visio můžete upravit pomocí možnosti změnit z panelu nástrojů nebo generovat křížový odkaz na diagram z jiných výkresů s příkazem "xref".