Jak otevřít soubor DOC v PHP

PHP umožňuje dynamicky vytvářet webové stránky, které mají možnost v prohlížeči prohlížeče otevřít dokument Microsoft Word (.doc).

Krok 1

Klikněte na soubor PHP, který chcete upravit. Vyberte možnost "Otevřít s" a zobrazí se seznam vydavatelů PHP. Poklepejte na editor PHP, který používáte k úpravě kódu.

Krok 2

Zkopírujte a vložte následující řádek kódu do editoru PHP:

$ app = new COM ("word.application") nebo zemřít ("Nelze vytvořit instanci aplikace Word");

Kód spustí objekt aplikace Word na serveru. Pokud kód nemůže spustit software, vrátí chybu "Nelze vytvořit instanci aplikace Word".

Krok 3

Otevřete soubor aplikace Word. Napište následující kód pro otevření souboru:

$ file-> Documents-> Open ("myfile.doc");

Nahraďte "myfile.doc" názvem vašeho souboru aplikace Word.

Krok 4

Přečtěte si obsah dokumentu aplikace Word a zobrazte ji v okně prohlížeče. Následující kód přečte dokument aplikace Word, přiřadí jej proměnné "obsah" a zobrazí ji čtečce:

$ content = fread ($ fh, velikost souboru ($ soubor)); echo $ obsah;