Jak otevřít dokument XLR

PC

Dokument ".xlr" obsahuje informace z tabulky aplikace Microsoft Excel, ale nebude dobré, kdybyste ji nemohli otevřít. Pokud se seznámíte s tímto typem běžného souboru, můžete mnohem lépe využít vaše PC. Naštěstí můžete snadno otevřít dokumenty XLR, pokud máte správný program a znáte, jak ho používat.

Otevřete aplikaci Microsoft Excel přesunutím kurzoru nad ikonu aplikace a poklepáním na ikonu aplikace.

Klikněte na kartu "soubor" v pravém horním rohu okna aplikace Excel.

Z rozevírací nabídky "Soubor" vyberte možnost Otevřít.

Posuňte seznam souborů v nabídce "Otevřít" dolů, dokud nenajdete dokument XLR, který chcete otevřít. Přesuňte kurzor na něj, klikněte na něj a vyberte ho. Klikněte na možnost "Otevřít" v levém dolním rohu okna "Otevřít".