Jak otevřít hypertextový odkaz ve službě Powerpoint

Odkazy PowePoint mohou otevřít webové stránky nebo soubory jako tabulky.

Krok 1

Otevřete prezentaci aplikace PowerPoint s hypertextovými odkazy.

Krok 2

Spusťte snímky, pokud dáváte prezentaci nebo přejdete na snímek pomocí hypertextového odkazu, který chcete otevřít.

Krok 3

Klikněte na hypertextový odkaz Budete převedeni do snímku, souboru nebo webových stránek uvedených v odkazu.