Jak otevřít iPod 30 GB pro opravu

30GB iPod.

Krok 1

Vypněte iPod a přepněte přepínač do polohy "Hold".

Krok 2

Projděte miniaturu po kloubu iPodu. Vložte malý klín do kloubu a opatrně se pohybujte nahoru a dolů, dokud se oddělí přední a zadní strana iPodu.

Krok 3

Umístěte iPod na stůl nahoru.

Krok 4

Zvedněte přední část zařízení iPod. Uvidíte, že přední strana přehrávače iPod a zadní část je stále připojena dvěma pásky. Jeden přechází na baterii a druhý na jiný hardware. Postupujte podle pásku baterie, která kryje velký, čtvercový pevný disk, a malým plochým šroubovákem zvedněte západku, která ji drží na svém místě. Nyní můžete převrátit pevný disk a získat přístup k ostatním dílům.

Krok 5

Najděte záložku, která zajišťuje druhou pásku na hardwarovém panelu pevného disku. Jemně zvedněte tuto přírubu také pomocí plochého šroubováku a uvolněte pásku. Oddělte obě části.

Krok 6

Pokračujte v opravě iPodu.