Jak otevřít bezpečné s digitální klávesnicí

Digitální klávesnice bezpečně pracuje s bateriemi a chrání vaše cennosti.

Krok 1

Stiskněte klávesu "Enter" ve svém trezoru s digitální klávesnicí pro vymazání předtím stlačených číslic a nechte systém vědět, že vstoupíte do kombinace.

Krok 2

Stiskněte číslice kombinace vašeho trezoru vždy na digitální klávesnici. Krátce pozastavte jednotlivé číslice kombinace tak, aby systém zpracovával zadaná čísla.

Krok 3

Po dokončení zadání celé kombinace stiskněte znovu tlačítko "Enter". Kombinace digitální klávesnice bezpečné může mít 4 až 10 číslic. Stisknutí klávesy "Enter" na konci umožňuje systému vědět, že jste zadali všechna čísla. V některých trezorech můžete po zadání kombinace stisknout tlačítko "Konec" namísto klávesy "Enter". Mnoho digitálních klávesových trezorů má zelené světlo, které se rozsvítí při stisknutí tlačítka "Enter" nebo "End", takže víte, že jste zadali správnou kombinaci.

Krok 4

Otočte tyč, která otevírá trezor, a otevřete dvířka trezoru.