Jak otevřít okno s odpovědí AJAX

Jazyk Ajax používá syntaxi JavaScript pro dynamické otevírání oken a zobrazení výsledků pro vaše webové čtečky.

Krok 1

Klikněte pravým tlačítkem na soubor HTML, který chcete upravit s Ajaxem. Klikněte na "Otevřít s" a vyberte preferovaný editor.

Krok 2

Vyhledejte tlačítko nebo odkaz, který chcete použít k otevření nového okna. Pro konfiguraci funkce Ajax potřebujete odkaz nebo název tlačítka.

Krok 3

Zkopírujte a vložte následující stránku na stránku:

$ ('# button'), každá funkce (odkaz) {button.onclick = function () {window.open ("newpage.html", New Window);

Nahraďte "tlačítko" názvem tlačítka nebo odkazu. Nahraďte "newpage.html" stránku, kterou chcete použít v nově otevřeném okně.