Jak získat přístup k systému BIOS zařízení Toshiba Qosmio

Získejte přístup k systému BIOS vašeho Toshiba Qosmio k vyřešení problémů.

Krok 1

Stisknutím tlačítka "Napájení" v počítači spusťte systém, pokud již není zapnutý, nebo restartujte počítač, pokud je zapnutý. Do počítače BIOS můžete přistupovat pouze při spuštění počítače.

Krok 2

Stiskněte tlačítko "ESC", když se na monitoru zobrazí uvítací obrazovka "Toshiba" nebo "Qosmio" a poté tlačítko "F1". Počítač zastaví běžné spuštění a přejde do konfigurace systému BIOS.

Krok 3

Zkontrolujte konfiguraci nebo proveďte změny v systému BIOS pomocí klávesnice. Navigace se provádí pomocí směrových šipek a výběry se provádí tlačítkem "Enter", pokud vám systém neřekne jinak. Při zadávání nastavení BIOSu není ovladač myši načten, takže nebude k dispozici.