Jak získat přístup k systému BIOS MacBooku

Vypněte váš MacBook jedním stisknutím tlačítka Zap / Vyp a výběrem možnosti "Vypnout".

Zapněte MacBook, jakmile je úplně vypnut.

Stiskněte současně tlačítka "Command", "Option" a písmena "O" a "F" před spuštěním systému.

Stiskněte tlačítka, dokud se neobjeví obrazovka pro zadání příkazu. Máte přístup k ekvivalentu systému BIOS MacBooku.