Jak získat přístup k programu obnovy v zařízení Lenovo S10

Krok 1

Zálohujte všechna důležitá data na externím pevném disku.

Krok 2

Odpojte všechny externí součásti připojené k počítači, například pevné disky a reproduktory.

Krok 3

Otevřete nabídku "Start" a klepnutím na tlačítko "Vypnout" vypněte počítač.

Krok 4

Zapněte počítač stisknutím tlačítka "Zapnuto" v horní části klávesnice.

Krok 5

Stiskněte a podržte tlačítko "F11" ihned po stisknutí tlačítka "On".

Krok 6

Klepnutím na tlačítko "F11" uvolněte obrazovku pro obnovení.