Jak přistupovat k HTML v aplikaci WordPress

Otevřete kód HTML na obrazovce

Krok 1

Přejděte do složky "wp-admin" na webové stránce WordPress a přihlaste se k přístrojové desce. Přejděte na položku Vzhled a klikněte na odkaz Editor a načtěte obrazovku Upravit motivy.

Krok 2

Najděte v šabloně "Šablony" šablonu, kterou chcete upravit, a klikněte na její odkaz. Když se šablona načte, uvidíte kombinaci kódu HTML a PHP. Značky "" obklopují kód PHP a vše ostatní v souboru HTML. Upravte kód HTML podle potřeby a klikněte na modrý "Aktualizační soubor" pro uložení změn.

Krok 3

Přejděte do části "Zprávy" nebo "Stránky" a klikněte na název libovolného obsahu, který chcete upravit. Kliknutím na kartu HTML v horní části pole editoru přepnete do režimu úprav HTML. Upravte HTML kód, jak chcete, ale použijte pouze kompatibilní a standardní XHTML kód. Pokud použijete nestandardní XHTML a přepnete do editoru "Visual", editor odstraní všechny nestandardní značky. To je důležité, pokud jde o vložení kódů videa vložených pomocí značky "