Jak získat přístup k ovládací složce iPodu

Zavřete všechny programy, které jste otevřeli, a poté otevřete "Ovládací panely" v nabídce "Start".

Klikněte na odkaz Vzhled a přizpůsobení v levém panelu a vyberte možnost Zobrazit skryté složky a soubory.

Vyberte tlačítko "Zobrazit skryté složky a soubory" a zrušte zaškrtnutí políčka "Skrýt rozšíření pro známé typy souborů" kliknutím na něj. Zrušte také značku vedle možnosti "Skrýt chráněné soubory operačního systému".

Klikněte na tlačítko "Použít" v okně a potom na "OK".

Otevřete disk "C:" z okna "Tento počítač". Otevřete složku s názvem "Programové soubory" a poklepejte na složku s názvem "iPod". Kontrolní složka je zobrazena uvnitř.