Jak přistupovat k konfiguraci bezdrátového směrovače Netgear

Otevřete libovolný internetový prohlížeč, například Internet Explorer nebo Mozilla Firefox. Do adresního řádku zadejte "192.168.0.1" (bez uvozovek) a stiskněte klávesu "enter". To bude stačit k zobrazení stránky přístupu pro většinu bezdrátových routerů Netgear. Pokud to nefunguje, zkuste "www.routerlogin.net", "192.168.0.5" nebo "10.1.10.1", dokud se nezobrazí přihlašovací okno.

Vložte uživatelské jméno "admin" (opět bez uvozovek) a heslo "heslo" do příslušných polí a pak klikněte na tlačítko OK pro zadání. Pokud toto heslo nefunguje, vyzkoušejte "1234", "Heslo" (s kapitálem P) nebo "admin", dokud se nezobrazí konfigurační obrazovka.

Proveďte potřebné změny konfigurace. V zabezpečené síti je možné zadat nové uživatelské jméno a heslo pro přidání zabezpečení. Po dokončení zavřete okno a systém automaticky zavře účet.