Jak přistupovat k účtu Apple iTunes

Otevřete aplikaci iTunes Klikněte na kartu "iTunes Store" v sekci "Uložit" na postranním panelu programu. Obchod se načte na hlavní obrazovku.

Klikněte na tlačítko "Přístup" v pravém horním rohu okna obchodu iTunes a otevře se přihlašovací okno.

Do pole "Apple ID" zadejte své ID Apple. Zadejte své heslo do pole "Heslo".

Kliknutím na tlačítko "Přístup" v dialogovém okně získáte přístup k účtu Apple iTunes.