Jak získat přístup k účtu služby Ymail

S cílem poskytnout uživatelům více kombinací e-mailových adres, Yahoo představil nové e-mailové rozšíření s názvem Ymail.

Krok 1

Spusťte webový prohlížeč a přejděte na adresu Yahoo.com.

Krok 2

Klikněte na odkaz "Registrace" v horní části stránky.

Krok 3

Vyplňte registrační formulář. Zadejte své jméno, pohlaví, datum narození, zemi a PSČ.

Krok 4

Zadejte Yahoo ID a z rozevíracího seznamu zvolte "ymail.com". Stiskněte tlačítko "Kontrola" a zjistěte, zda je k dispozici e-mailová adresa. Pokud není k dispozici, zvolte jinou adresu, ale musíte mít doménu "ymail.com".

Krok 5

Z rozbalovacích polí vyberte dvě bezpečnostní dotazy a odpovědi zadejte pro obě. Ty budou použity, pokud zapomenete své heslo.