Jak získat přístup k službě WMI, abyste získali informace o vzdálených počítačích

Krok 1

Přejděte do nabídky "Start" a vyberte možnost "Spustit". V dialogovém okně zadejte "cmd" (bez uvozovek) a klepněte na tlačítko "OK". Příkazový řádek se otevře.

Krok 2

Zadejte "wmic" (bez uvozovek) a stiskněte "Enter". Čas spuštění WMI se otevře.

Krok 3

Zadejte požadovaný server zadáním: / NODE: "název serveru nebo IP". Stiskněte tlačítko "Enter". Nahraďte "název serveru nebo IP" názvem serveru počítače, ke kterému se chcete připojit, nebo adresu IP. Ujistěte se, že máte uvozovky kolem názvu nebo IP. Příkaz pověří program WMI, aby se připojil k uvedenému počítači.

Krok 4

Proveďte příkazy WMI, abyste získali informace z tohoto počítače. Chcete-li zobrazit programy, které se na něm spouštějí, zadejte "procesy" (bez uvozovek). Chcete-li zobrazit běžící služby, napište "službu" (bez uvozovek).