Jak přistupím k systému BIOS starého počítače IBM ThinkPad?

Jak přistupím k systému BIOS starého počítače IBM ThinkPad?

Krok 1

Vypněte počítač IBM ThinkPad.

Krok 2

Zapněte počítač IBM ThinkPad.

Krok 3

Stiskněte klávesy "Ctrl" - "Alt" - "Ins", když se kurzor zobrazí v pravém horním rohu obrazovky.

Krok 4

Opakujte kroky 1 a 2 a při zapnutí notebooku přidržte klávesu "F1", pokud krok 3 nefunguje.

Krok 5

Opakujte kroky 1 a 2 a poté stiskněte tlačítko "Ctrl" - "ALT" - "F11", pokud se kurzor objeví v pravém horním rohu obrazovky, pokud krok 4 nefunguje.