Jak vyjasnit barvu v snímku aplikace PowerPoint?

Naučte se, jak využít PowerPoint.

Krok 1

Otevřete aplikaci Microsoft PowerPoint. Klikněte na kartu "Soubor" a klikněte na tlačítko "Otevřít". Najděte snímek s barvou pozadí, kterou chcete vyjasnit, a poklepejte na jeho název. Prezentace se otevře v pracovní oblasti aplikace PowerPoint.

Krok 2

Klikněte na kartu Design v horní části pracovního prostoru. Klikněte na tlačítko "Styly na pozadí" na pravé straně pásky. Zvolte "Formát pozadí". Tlačítko volby odpovídající barvě pozadí snímku - například "Solid Fill" nebo "Gradient Fill" - je již vybráno s dalšími možnostmi, které jsou zobrazeny v okně "Fill".

Krok 3

Posuňte lištu "Průhlednost" doprava. Čím dál k pravému skluzu, tím větší je průhlednost na snímku, čímž je jasnější.

Krok 4

Vyberte úplně novou barvu snímku, abyste ji jasněji zviditelnili kliknutím na volbu odpovídající přepínači. Tlačítkem "Plné vyplnění" klikněte na tlačítko "Barva" a vyberte barvu o několik světlejších odstínů než originál. Pomocí příkazu "Gradient Fill" klikněte na tlačítko "Předdefinované barvy" a vyberte jasnější možnosti.

Krok 5

Klepnutím na tlačítko "Použít vše" v okně "Formát pozadí" proveďte jasnější zobrazení všech snímků. Kliknutím na tlačítko "Zavřít" zavřete okno a vrátíte se do prezentace.