Jak aktivovat ukotvení prostřednictvím Wi-Fi v telefonu Android

Postupujte podle kroků

Krok 1

Stisknutím tlačítka "Nabídka" v telefonu Android otevřete nabídku hlavní obrazovky.

Krok 2

Klepněte na "Nastavení".

Krok 3

Klepnutím na položku "Bezdrátové sítě a sítě" a klepnutím na položku "Kotva do sítě a zóna Wi-Fi" se nachází v dolní části obrazovky.

Krok 4

Klepnutím na políčko vedle položky Přenosné Wi-Fi aktivujte funkci bezdrátového přístupového bodu. Výchozím názvem bude AndroidAP, ale můžete jej změnit klepnutím na nastavení "Přenosné hotspot Wi-Fi" a zadat nové ID přístupového bodu.