Jak zapnout napájení USB

Umožňuje existující podporu USB pro prostředí, která obvykle nerozpoznává USB.

Krok 1

Zapněte počítač. Vyhledávání na domovské obrazovce zprávy "Stisknutím tlačítka přejděte do Nastavení".

Krok 2

Stisknutím konfiguračního tlačítka zobrazeného na obrazovce přejdete do BIOS Setup Utility. Pomocí šipek přejděte do nabídky "Rozšířené možnosti" nebo "Integrované periferie".

Krok 3

Stiskněte tlačítko "OK" Zvýrazněte "Ovladače USB". Pomocí tlačítek "Page Up", "Page Up", "+" a "-" změňte možnost na "On".

Krok 4

Zvýrazněte "Stávající podporu USB" (USB Legacy Support). Pomocí tlačítek "+" a "-" a "PgUp", "PgUp" změňte volbu na "On".

Krok 5

Přejděte na část "Podpora USB 2.0" a změňte volbu na "Zapnuto". Stiskněte "F10" pro uložení a ukončení BIOSu. Připojte periferní zařízení k jednomu z portů USB, pokud jsou USB porty napájeny.