Jak aktivovat mikrofon mobilního telefonu

Aktivujte mikrofon headsetu mobilního telefonu.

Připojený mikrofon

Krok 1

Připojte mikrofon ke konektoru pro sluchátka.

Krok 2

Stiskněte tlačítko "Menu" na telefonu. Potom vyberte možnost "Zařízení".

Krok 3

Zvolte možnost Aktivovat. Mobilní telefon nyní běží a přijímá veškerý zvukový obsah prostřednictvím sluchátek s mikrofonem.

Bezdrátová sluchátka

Krok 1

Zapněte bezdrátový mikrofon.

Krok 2

Stiskněte tlačítko "Menu" na telefonu. Vyberte možnost Bluetooth.

Krok 3

Zvolte možnost "Vyhledat dostupné zařízení Bluetooth". Jakmile mikrofon detekuje mikrofon, objeví se na obrazovce název produktu.

Krok 4

Vyberte produkt a zvolte možnost "Synchronizovat". Budete požádáni o zadání čtyřmístného čísla. Toto číslo synchronizace najdete v uživatelské příručce k mikrofonu a je pro toto zařízení exkluzivní.

Krok 5

Stiskněte tlačítko "OK" a telefon bude synchronizovat a aktivovat mikrofon Bluetooth.