Jak aktivovat PIP v televizoru Samsung

PIP umožňuje sledovat dva kanály.

Krok 1

Zapněte televizor Samsung a podívejte se na kanál vzduchu nebo kabelu, který chcete vidět pomocí PIP.

Krok 2

Změňte vstup svého televizoru Samsung na druhou sekvenci videa, kterou chcete zobrazit, klepnutím na tlačítko "Vstup" nebo "Zdroj" na dálkovém ovladači. Můžete vybrat HDMI, PC nebo komponenty.

Krok 3

Aktivujte funkci PIP tlačítkem "PIP" na dálkovém ovladači. Dva video vstupy jsou nyní zobrazeny na televizoru.

Krok 4

Změňte velikost okna PIP, pokud chcete změnit velikost okna. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko "Menu" na dálkovém ovladači a vyberte "Nastavení". Zvolte možnost "PIP" v nabídce "Nastavení". Stiskněte znovu tlačítko "Enter" a poté stiskněte tlačítko se šipkou "nahoru" nebo "dolů" pro volbu "Zapnuto". Nakonec použijte šipky "nahoru" a "dolů" pro změnu velikosti.

Krok 5

Po dokončení sledování dvou video streamů vypněte zařízení PIP. Klepnutím na tlačítko "PIP" na dálkovém ovladači deaktivujete PIP.