Jak aktivovat vyzvánění iPhone

Je velmi snadné znovu aktivovat vyzvánění vašeho iPhone.

Krok 1

Stiskněte aplikaci "Nastavení", která je na vašem iPhone předinstalována.

Krok 2

Stiskněte tlačítko "Zvuky"

Krok 3

Přesuňte posuvník "Vibrace" z "Zapnuto" na "Vypnuto". Proveďte postup obrácení, abyste opět aktivovali funkci vibrací.

Krok 4

Přesuňte posuvník "Změnit tlačítky" (umístěný pod "Prstence a alarmy") od "Vypnuto" do "Zapnuto". To vám umožňuje ovládat hlasitost vyzvánění pomocí tlačítek hlasitosti na boční straně telefonu.

Krok 5

Stiskněte tlačítko "Vyzváněcí tón" umístěné pod položkou "Vibrace".

Krok 6

Stiskněte libovolný vyzváněcí tón a nastavte jej jako výchozí.

Krok 7

Stisknutím tlačítka start (umístěného v přední části telefonu iPhone, v dolní části) ukončete konfiguraci.

Krok 8

Přesuňte vypínač ztlumení zvuku (umístěný vlevo nahoře na vašem iPhone) na obrazovce a odstraňte ztlumení z telefonu. Objeví se malba s obrazem zvonu. Není-li přes zvonek žádná linka, znamená to, že zvon je zapnutý. Je-li linka zvonkem, znamená to, že telefon má tlumič.

Krok 9

Stiskněte horní tlačítko hlasitosti (umístěné pod vypínačem ztlumení zvuku) několikrát, čímž zvýšíte hlasitost vyzvánění. Stisknutím dolního tlačítka hlasitosti snížíte zvuk.