Jak aktivovat WiFi integrovaný v HP Pavilion

Vestavěné Wi-Fi je populární funkcí pro uživatele notebooků.

Krok 1

Zapněte počítač a vyhledejte stavové světlo s ikonou antény. Pokud je stavové světlo vedle této ikony modré, integrovaný Wi-Fi je již zapnutý a pokud je světlo tmavé nebo oranžové, Wi-Fi je vypnuto.

Krok 2

Vyhledejte bezdrátový přepínač nebo tlačítko na přenosném počítači. U některých modelů HP Pavilion se přepínač nachází na přední straně jednotky; U jiných modelů je nad klávesnicí umístěno tlačítko citlivé na teplo místo spínače.

Krok 3

Přesuňte přepínač Wi-Fi doprava a aktivujte integrovaný Wi-Fi. Pokud má váš pavilon teploměrné tlačítko pro Wi-Fi, stačí se ho dotknout. Indikátor Wi-Fi by měl být modrý, což znamená, že bezdrátový adaptér je zapnutý.