Jak aktivovat síť Edge v zařízení BlackBerry

Aktivujte připojení k síti Edge prostřednictvím výběru sítě

Stiskněte tlačítko "Nabídka" na hlavní obrazovce vašeho zařízení. Klíč je podobný skupině bodů.

Zvolte možnost "Nastavení" ze seznamu, který se zobrazí na obrazovce. Jeho ikona je reprezentována klíčem.

Zvolte možnost "Možnosti".

Klikněte na "Mobilní síť".

Posuňte kurzor na šipku rozbalovacího seznamu a stisknutím jej otevřete.

Klikněte na "Režim výběru sítě".

Klikněte na "Manuální" a poté na možnost Edge, která se objeví na obrazovce. Můžete zvolit možnost "Automatické", pokud chcete, aby se vaše zařízení vždy automaticky aktivovalo.

Počkejte chvíli, dokud BlackBerry aktivuje připojení k Edge. Na obrazovce se objeví potvrzení.

Aktivujte připojení k síti Edge pomocí bezdrátové služby

Stiskněte tlačítko "Nabídka" na hlavní obrazovce vašeho zařízení.

Posuňte kurzor dolů a vyberte "Správa připojení".

Přejděte na možnost Mobilní síť.

Kliknutím zaškrtněte políčko. To umožňuje bezdrátové služby a aktivuje síť Edge.

Klikněte na tlačítko "Návrat" a poté na tlačítko "Uložit".