Jak aktivovat funkční klíč na zařízení Toshiba

Pokyny

Krok 1

Klikněte na tlačítko "Start", poté na "Všechny programy" nebo "Programy" a nakonec na "Toshiba".

Krok 2

Zvolte možnost "Nástroje" a poté položku "Dostupnost".

Krok 3

Zaškrtněte políčko a ujistěte se, že klávesa "Fn" bude fungovat, pokud ji stisknete současně s klávesami F1 až F12 nebo bezprostředně před stisknutím kláves. Přizpůsobte ostatní možnosti na obrazovce a klikněte na tlačítko "OK".

Krok 4

Otestujte klíč "Fn". Jedním z nejjednodušších způsobů, jak to udělat, je současně stisknout klávesy "Fn" a "Esc". Tím se zapne a vypne zvuk v počítači a na obrazovce se zobrazí ikona reproduktoru, pokud funguje.

Krok 5

Stiskněte současně tlačítko "Fn" a "Num Lock", pokud tlačítko "Fn" ještě nefunguje. Pokud vaše přenosné zařízení nemá "Num Lock", použijte klávesu "F11". Zkuste znovu tlačítko "Fn", použijte stejnou metodu jako v kroku 4.

Krok 6

Pokud klíč stále nefunguje, vyhledejte autorizovaného opraváře. Hardwarovým problémem může být viník.