Jak aktivovat McAfee

Otevřete prohlížeč a přejděte na stránku McAfee zobrazenou jako první v části Zdroje v dolní části tohoto článku.

Zvolte možnost "Můj účet" a zadejte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili při nákupu produktu McAfee. Pokud jste společnost McAfee nenakoupili, vytvořte nový účet a přihlaste se k nákupu.

Vyberte produkt McAfee ze seznamu autorizovaných nákupů a stáhněte jej do počítače. Můžete také zvolit nákup výrobku na této obrazovce.

Spusťte instalační program po dokončení stahování ze stránky McAfee.

Zadejte aktivační kód, který vám byl poskytnut při zakoupení produktu McAfee na vyžádání instalátoru McAfee, a to po aktivačním tlačítku "Aktivovat". Nyní bude McAfee aktivován v počítači.