Jak aktivovat Roku

Připojte krabici Roku k televizoru podle postupu uvedeného v příručce Roku.

Zapněte televizor a vyberte vstupní kanál pro box Roku. Jakmile uvidíte uvítací obrazovku Roku, stiskněte tlačítko "Vybrat" na dálkovém ovladači Roku.

Zvolte typ připojení, který máte (kabelové nebo bezdrátové) na obrazovce sítě a poskytněte potřebné informace o vaší síti. Po vytvoření spojení byste měli vidět aktivační obrazovku s aktivačním kódem.

Navštivte web Aktivace sítě Netflix v počítači (www.netflix.com/activate) a přihlaste se ke svému účtu, pokud o to budete potřebovat. Na textovém poli aktivační stránky zadejte aktivační kód na televizoru. Tímto se aktivuje váš box Roku.