Jak zapnout a vypnout bezdrátovou funkci na notebooku Acer Aspire One

Můžete aktivovat a deaktivovat funkce bezdrátového připojení Acer Aspire One.

Krok 1

Vyhledejte bezdrátový přepínač Acer Aspire One. Přepínač bezdrátové sítě je drážkovaný a nachází se v přední a pravé části počítače. Je to jediný přepínač na přední straně notebooku.

Krok 2

Přesuňte přepínač doprava a zapněte bezdrátovou síť. Indikátor bezdrátové sítě nad přepínačem se rozsvítí a svítí oranžově, což indikuje, že je aktivní funkce bezdrátové sítě.

Krok 3

Přesuňte bezdrátový přepínač doleva a deaktivujte bezdrátovou síť. Oranžová kontrolka zhasne, což informuje, že funkce bezdrátového připojení je vypnutá.