Jak aktualizovat systém ASUS BIOS

Krok 1

Vložte spouštěcí disketu nebo klíč USB.

Krok 2

Zkopírujte aktualizovaný soubor BIOS na disketu nebo klíč USB. (Poznámka: Soubor BIOS a zaváděcí soubory by měly vstoupit na disketu, pokud je soubor BIOS příliš velký, aby mohl být součástí spouštěcích souborů, zvažte použití níže popsané metody EZ Flash).

Krok 3

Vložte CD s podporou základní desky do optické jednotky.

Krok 4

Zkopírujte soubor AFUDOS.EXE z disku CD na disketu nebo klíč USB.

Krok 5

Restartujte

Krok 6

Po zobrazení okna DOS Prompt zadejte následující: afudos / i [název souboru BIOS], například "p4c800b.rom" může být název nového souboru BIOSu. "Afudos / ip4c800b.rom" je příkaz, který jej nainstaluje.

Krok 7

Počkejte Monitor bude zobrazovat průběh aktualizace pomocí řady zpráv: "Čtení souboru", poté "Vymazání blesku" a "Psaní blesku". Na displeji se objeví zpráva "flash flash" a zobrazí se procentní čítač, který vám sdělí, jak probíhá psaní. Konečná zpráva bude "Kontrola blesku" Během procedury nevypínejte nebo nerestartujte, nebo zničíte základní desku.

Krok 8

Po dokončení aktualizace se nástroj vrátí k výzvě "DOS". Demontujte disketu a restartujte ji.

Krok 9

Zadejte do nabídky BIOS a načtěte "Výchozí konfigurace".

Krok 10

Uložit a restartovat. Dokončili jste.

Krok 1

Zkopírujte nové soubory BIOSu na disketu nebo jednotku USB.

Krok 2

Restartujte Pokud je systém v režimu POST, stisknutím klávesy «Alt» + «F2» vstoupíte do režimu EZ-Flash. Alternativně můžete v posledních modelech na základní desce stisknout tlačítko "Smazat" pro vstup do nastavení BIOSu a poté k navigačnímu panelu otevřete nástroj EZ-Flash z nabídky "Nástroje". (Vyberte Nástroje, ASUS EZ Flash 2, ANO)

Krok 3

Počkejte, až systém bude kontrolovat aktuální informace systému BIOS.

Krok 4

Vložte disketu nebo USB do nového souboru BIOS.

Krok 5

Vyberte soubor s aktualizačním systémem BIOS a potom vyberte soubor.

Krok 6

Počkejte, až systém bude kontrolovat soubory aktualizace.

Krok 7

Po dokončení kontroly klikněte na "Ano" pro aktualizaci systému BIOS.

Krok 8

Počkejte Nechte aktualizační proceduru běžet, dokud nebude dokončena. Nevypínejte nebo nerestartujte systém nebo zničíte základní desku.

Krok 9

Po dokončení aktualizace odstraňte disketu nebo jednotku USB a restartujte systém.

Krok 10

Zadejte do nabídky BIOS a načtěte "Výchozí konfigurace".

Krok 11

Restartujte Jste hotovi

Krok 1

Pokud ještě nebyl nainstalován, nainstalujte nástroj pro aktualizaci ASUS. Můžete jej stáhnout nebo použít kopii na disku CD-ROM základní desky.

Krok 2

Zavřete všechny otevřené aplikace systému Windows.

Krok 3

Otevřete nástroj pro aktualizaci ASUS z pracovní plochy systému Windows klepnutím na tlačítko Start> Programy> ASUS> Aktualizace ASUS, Aktualizace ASUS ". Pak se objeví hlavní okno "ASUS Update".

Krok 4

Z rozevírací nabídky "Možnosti Internetu" vyberte položku "Aktualizovat BIOS". Klikněte na tlačítko "Další"

Krok 5

Vyberte nejbližší server ASUS FTP nebo vyberte možnost "Automatická volba". Klikněte na tlačítko "Další"

Krok 6

Ze serveru FTP vyberte verzi systému BIOS, kterou chcete stáhnout. Klikněte na tlačítko "Další"

Krok 7

Spusťte aktualizaci. Počkejte, až bude dokončen.