Jak aktualizovat odkazy automaticky v aplikaci Microsoft Word

Jak aktualizovat odkazy automaticky v aplikaci Microsoft Word.

Krok 1

Otevřete aplikaci Microsoft Word a spusťte nový prázdný dokument nebo vyberte stávající z vašich souborů.

Krok 2

Zvolte nabídku "Nástroje" a klikněte na "Možnosti ..." a otevřete dialogové okno "Možnosti". V tomto poli můžete změnit širokou škálu specifikací o tom, jak funguje aplikace Word.

Krok 3

Klepnutím na kartu "Obecné" v horní části dialogového okna "Možnosti" zobrazíte nastavení obecných možností aplikace Word.

Krok 4

Umístěte nastavení "Aktualizovat odkazy automaticky při otevírání" v nastavení "Obecné nastavení".

Krok 5

Pomocí kurzorového tlačítka zaškrtněte políčko před "Aktualizovat odkazy automaticky při otevírání", chcete-li přidat tuto značku zaškrtnutí. Přidáním marga zajistíte, že se vaše odkazy automaticky aktualizují při otevření dokumentu v aplikaci Microsoft Word.

Krok 6

Stisknutím tlačítka "OK" kurzorem zavřete dialogové okno "Možnosti" a nakonfigurujete aplikaci Word tak, aby automaticky aktualizovala odkazy při otevření nového dokumentu.