Jak aktualizovat ovladače ATAPI

Klikněte na nabídku "Start".

Klikněte na možnost "Ovládací panely" v nabídce "Start". Jakmile se otevře okno ovládacího panelu, klikněte na "Systém a zabezpečení".

Otevřete Správce zařízení jedním kliknutím. Okno tohoto seznamu zobrazuje seznam zařízení nainstalovaných v počítači. Zařízení jsou uspořádána ve skupinách podle funkce, kterou provádějí.

Otevře se "Řadiče ATA / ATAPI IDE" a zobrazí se seznam zařízení ATAPI používaných počítačem. Poklepejte na zařízení ATAPI, jehož ovladač chcete aktualizovat, a otevřete okno vlastností hardwarového zařízení.

Klikněte na kartu "Ovladač" v okně vlastností hardwarového zařízení a potom stiskněte tlačítko "Aktualizovat ovladač". Otevře se odpovídající nástroj pro aktualizaci.

Klepněte na možnost "Automaticky vyhledat aktualizovaný software ovladače", aby systém Windows vyhledal nový ovladač pro zařízení ATAPI. Poté, co systém Windows nalezne aktualizovaný ovladač, bude automaticky nainstalován a normálně můžete počítač znovu použít.