Jak aktualizovat ovladače sítě Ethernet

Klikněte na tlačítko "Start"

Klikněte na "Počítač" nebo "Tento počítač" v závislosti na verzi systému Windows.

Klikněte na "Vlastnosti".

Klikněte na "Správce zařízení". Toto je umístěno buď v horní levé části, nebo na kartě v horní části okna "Vlastnosti" v závislosti na verzi systému Windows.

Poklepejte na "Síťové adaptéry" v okně "Správce zařízení". Uvidíte kartu Ethernet.

Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu Ethernet a poté na "Aktualizovat software ovladače".

Vyberte možnost automatického vyhledávání aktualizovaného softwaru ovladače. Pomocí této možnosti systém Windows vyhledá nové dostupné ovladače Internetu pro vaši kartu Ethernet. Pokud máte nejnovější ovladače, budete upozorněni, že je již v počítači nainstalován a okno bude zavřeno. Pokud jsou k dispozici nové ovladače, budou automaticky nainstalovány.