Jak upgradovat na rozhraní USB 3.0

Krok 1

Vypněte počítač a poté odpojte všechny kabely od počítače.

Krok 2

Demontujte šrouby Phillips ze zadní strany počítače. Otevře se kryt a umožní vám přístup do vnitřního prostoru systému.

Krok 3

Přejetím prstem otevřete kryt počítače. Uvnitř, uprostřed, je karta s dlouhým obvodem; Je to základní deska týmu. Za ním, pohledem směrem k zadní části počítače, jsou sloty PCI. Ty vám umožní nainstalovat další hardware do počítače.

Krok 4

Posuňte port USB 3.0 do jednoho z otevřených slotů PCI a poté plastovou páčku vytáhněte ze zásuvky a utáhněte a upevněte kartu na místě.

Krok 5

Zavřete kryt počítače, poté utáhněte šrouby Phillips a znovu připojte kabely. Zapněte počítač a vložte instalační disk CD. Po načtení průvodce instalací postupujte podle pokynů k instalaci ovladačů. Po dokončení počítače restartujte počítač a port připojení USB 3.0 je připraven k použití.