Jak přidat úvodní nuly do aplikace Excel

Krok 1

Klepněte na buňku v listu aplikace Excel, kde chcete doleva vložit nuly. Chcete-li vybrat celý sloupec nebo řádek, klepněte na písmeno nebo číslo umístěné na horní nebo boční straně tabulky nebo stiskněte současně tlačítka "Ctrl" a "A" a vyberte celý list.

Krok 2

Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku vybranou v kroku 1 nebo na jednu zvýrazněnou buňku vybrané skupiny a poté na tlačítko "Formát buňky" otevřete dialogové okno.

Krok 3

V panelu "Kategorie", který se nachází na levé straně pole Formát buňky, klikněte na kartu "Číslo" a poté na možnost "Vlastní" na stejném panelu.

Krok 4

Klikněte na číslo "0" v panelu "Typ" umístěném na pravé straně rámečku. V textovém poli v horní části tohoto panelu, přímo pod záhlaví typu, zadejte řadu nul, které označují maximální počet číslic, které chcete vložit do jednoduchého pole v tabulce. Zadejte například "00000", chcete-li mít každé číslo délku pěti číslic. V tomto případě, pokud v buňce zadejte číslo "123", aplikace Excel přidá nuly doleva, aby nakonec zůstalo číslo "00123".

Krok 5

Klepnutím na tlačítko "OK" uložíte vlastní formát.