Jak nastavit jas monitoru Acer

Stiskněte tlačítko "Nabídka" ve spodní části monitoru Acer. Pomocí tlačítka se šipkou vpravo přejděte na ovládací prvek "Jas".

Opětovným stisknutím tlačítka "Menu" vyberte nastavení "Jas". Stisknutím šipky doprava zvýšíte jas nebo šipka vlevo, chcete-li jej snížit.

Opětovným stisknutím tlačítka "Menu" uložíte změny nastavení jasu. Pomocí tlačítek se šipkami můžete navigovat v jakékoliv jiné konfiguraci, kterou chcete změnit, jako například "Zaměření", "Vertikální pozice" nebo "Vodorovná poloha".

Stisknutím tlačítka "Auto" opustíte nabídku monitoru.