Jak najít kód ve univerzálním dálkovém ovladači společnosti Philips

Univerzální dálkové ovládání společnosti Philips může nahradit dálkové ovládání televizoru.

Krok 1

Stiskněte tlačítko "Zapnuto" nebo "Napájení" na zařízení, které chcete ovládat univerzálním dálkovým ovladačem společnosti Philips (například televizor nebo kabelová skříňka). Přístroj musí být zapnut pro použití funkce kódového vyhledávání.

Krok 2

Stiskněte a podržte tlačítko "Vyhledávání kódu" na univerzálním dálkovém ovladači společnosti Philips. Objeví se červené kontrolní světlo. Pokračujte stisknutím tlačítka přibližně na 10 sekund, dokud světlo nezapne.

Krok 3

Stiskněte horní tlačítko univerzálního dálkového ovládání společnosti Philips pro zařízení v kroku 1.

Krok 4

Spusťte stisknutí tlačítka "Channel Up" na univerzálním dálkovém ovladači společnosti Philips, dokud se přístroj nezapne na příkaz k změně kanálu dálkového ovladače. Při každém stisknutí tlačítka se dálkový ovladač pokusí o další kód. Možná budete muset stisknout několikrát, než zařízení reaguje.

Krok 5

Stiskněte tlačítko "Mute" na dálkovém ovladači Philips a uložte kód do něj.